amb superslot

การตลาด 5W 1H คำถามที่ต้องตอบให้ได้ ก่อนทำการ ตลาด

การตลาด
การตลาด

การ ตลาด marketing หมาย ถึง การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน Marketing นับว่า มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่างๆทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคการ กระแสโลกาภิวัตน์นี้ที่ได้นำเทคโนโลยีสารการสื่อสารไร้พรมแดนมาเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ การตลาด จึงเป็นกิจกรรมบริษัท เพื่อส่งเสริมการซื้อขายของสินค้าและบริการของธุรกิจ รวมถึงการทำโฆษณา การขาย การส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ การ ตลาดบางชนิดก็รวมถึงการ ตลาดผ่านคำแนะนำ หรือตลาดปากต่อปากผ่านตัวตนอื่น ๆ นอกเหนือจากในบริษัท การตลา ดสำคัญ เพราะเป็นสื่อในการติดต่อลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ ช่วยหาคำตอบกับทำการตัดสินใจในธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ เพิ่มยอดขาย และท้ายที่สุด การ ตลาดจะทำให้ธุรกิจอยู่รอด 

การตลาด Marketing Mix 4P

 • หัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดการจะทำให้การดำเนินงานของกิจการประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองควมต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการ ตลาด
 • ผลิตภัณฑ์ (Product)
 • ราคา (Price)
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)
 • การส่งเสริมการ ตลาด (Promotion)

5W 1H คำถามที่ต้องตอบให้ได้ ก่อนทำการ ตลาด !!!

 • Who ใครคือลูกค้า สินค้าที่ต้องการจะขายนี้มีจุดประสงค์เพื่อขายให้ใคร กลุ่มลูกค้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ เพศอะไร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเมื่อรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การวางแผนการ ตลาดก็จะไม่ยากเกินไป และไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการเสียเปล่า เพราะทำ การตลาด 5.0 ไม่ตรงกลุ่มอีกด้วย
 • What ลูกค้า ต้องการอะไร เพราะคนแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป  กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้าถึงนั้นมีความชอบ หรือความต้องการแบบไหน เพื่อจะได้เลือกสินค้าที่จะนำมาขายได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึงการออกแบบสินค้า และการให้บริการก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน ดังนั้น การรู้ความต้องการของลูกค้าจึงถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของผู้ขายเลยทีเดียว
 •  When ลูกค้ามักจะต้องการสินค้า และบริการเมื่อไหร่ ลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการสินค้าและ
  บริการที่ขายในช่วงเวลาไหนมากที่สุด จะทำให้วางแผนการขายได้ง่ายขึ้น เช่น ปืนฉีดน้ำ ลูกค้าจะมีความต้องการมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเหมาะที่จะนำมาขายในช่วงก่อนวันสงกรานต์มากที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจดู เท่านี้ก็สามารถวางแผนการทำการ ตลาด และการขายสินค้าได้ในจังหวะที่เหมาะสมมากขึ้น
 • Why ทำไมลูกค้าจึงต้องซื้อสินค้า ช่วยให้มองหาจุดเด่นของสินค้าที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เกิดความสนใจได้มากขึ้น ซึ่งก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะในสังคมที่มีการแข่งขันทางการ ตลาดสูง จำเป็นต้องมองหาจุดเด่น หรือจุดขายให้กับสินค้าของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นความแปลกใหม่ ดีไซน์ที่โดดเด่น หรือคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าของคู่แข่ง โดยเมื่อได้คำตอบว่าทำไมลูกค้าจึงต้องซื้อสินค้าของคุณแล้ว ก็สามารถนำคำตอบนั้นมาเน้นจุดขายเพื่อเรียกลูกค้าได้
 • Where กลุ่มลูกค้าของอยู่ที่ไหน การทำการ ตลาดที่ดี จะต้องหากลุ่มลูกค้าให้พบก่อน การระบุกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะตำแหน่งนั้น จะต้องระบุได้อย่างชัดเจน เช่น ประเทศ จังหวัด ภูมิภาค แม้กระทั่งสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถทำการโฆษณา ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดงบประมาณที่ต้องใช้อย่างไร้ประโยชน์
 •  How จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร การทำการ ตลาดจะเน้นความสำคัญด้วยการโปรโมท หรือประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องทราบก่อนว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร เพื่อจะได้เลือกแผน
  การตลาด ขายของออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เช่น การขายสินค้าที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงาน แบบนี้จะต้องเลือกวิธีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้มีเนื้อหาที่เป็นสาระ เกี่ยวกับช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กหรือช่วงวัยรุ่น เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานจะไม่ค่อยสนใจเนื้อหาเหล่านี้

ตลาดกับการดำเนินงานขององค์กร การตลาด ทํางานอะไรได้บ้าง

 • องค์กรธุรกิจ

การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ ย่อมมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายถึง การสร้างผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเป้าหมายดังกล่าว การ ตลาดจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการดำเนินงานขององค์กรนับตั้งแต่การกำหนดกรอบการจัดตั้งเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินงานตามแผนงานใดๆ ขององค์กรที่มีการจัดตั้งแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นนี้ เล่นสล็อต อาจจะเกิดจากความสามารถด้านการผลิตสินค้าหรือบริการเป็นหลัก (Product Concept) หรือ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงโอกาสหรือช่องว่างทางตลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (Marketing Concept) ของผู้บริหารองค์กร 

 • การบริหารในหน่วยงานภาครัฐ

การกำหนดนโยบาย หรือมาตรการใด ๆ เพื่อการบริหารและปกครองประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้สูงขึ้น โดยการสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งคือการพยายามก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น จากการลงทุนดำเนินธุรกิจภายในประเทศและส่งออกสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้ออกจำหน่ายยังตลาดโลก เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกลับมาสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งผลไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้นเป็นลำดับ การบริหารงานที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจกลไกการทำงานของการจลาดเป็นพื้นฐาน

 • องค์กรสาธารณกุศล

ใช้ตลาดเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ใช้ตลาดเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ และเป้าหมายขององค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายในสังคม ใช้ตลาดเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กร เพื่อการเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทุน หรือความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนด การ ตลาดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ให้สำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการขององค์กร

 • องค์กรทางการเมือง

พรรคการเมือง และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น สมาพันธ์เกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สหภาพแรงงานต่าง ๆ ตลาดได้เข้ามามีบทบาทต่อองค์กรและกลุ่มการเมืองเหล่านี้มากขึ้น นับตั้งแต่โลกได้ก้าวสู่ยุคการบริหาร และจัดการสมัยใหม่ กอปรกับความรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ในกลุ่มองค์กรเหล่านี้ ที่มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของตลาดต่อการดำเนินงานงานขององค์กรทางการเมืองเช่นในปัจจุบันนี้

ทักษะนักการตลาดยุคใหม่

การตลาด เรียนอะไรบ้าง ต้องมีทักษะด้านไหน ไปชมกันเลย

 • ทักษะด้าน big data and data analytics ในการใช้วิเคราะห์ UX เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ มาเป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้า ทักษะ data analytics and big data จึงเป็นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับนัก ดิจิทัลเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
 • ทักษะด้าน chatbot และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นเทคนิคเหล่านี้ในกลุ่มของบริษัทที่มีการบริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยในการตอบคำถามผ่านทางระบบอัตโนมัติ และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน
 • ทักษะด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง AR และ VR ที่จะช่วยในการนำเสนอสินค้าให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ได้ทุกมุมมองก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ SEO ถือเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจให้ติดอันดับต้น ๆ ในค้นหาบนเว็บไซต์ search engine
 •  ทักษะการวิเคราะห์ SEM การเลือกคำที่จะโดนใจหรือตรงกับใจลูกค้า เพื่อใช้ในการค้นหาใน web browser ต่าง ๆ มากที่สุด

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่